Met dit privacy statement willen we je laten weten welke gegevens Chiropractie Chantal Bouten van jou verzamelt en met welk doel we dit doen. Het privacy statement is van toepassing op alle diensten die door de Chiropractie Chantal Bouten worden aangeboden, het maken van afspraken en promoties. Gegevens die je aan de Chiropractie Chantal Bouten verstrekt zullen we vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
Zoals in de Wet Bescherming Persoonsgegevens is vastgelegd hebben we de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij de betreffende toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). In deze melding is omschreven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en aan welke personen of instanties wij de gegevens verstrekken.

1. Voor welke doelen verzamelt Chiropractie Chantal Bouten gegevens?
A. Vragen en klachten
Wanneer je Chiropractie Chantal Bouten een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met de Chiropractie Chantal Bouten dan vragen wij je contactgegevens voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Chiropractie Chantal Bouten die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.
B. Het bezoek aan Chiropractie Chantal Bouten website
Om je bezoek aan onze websites te vergemakkelijken maakt de Chiropractie Chantal Bouten gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. De Chiropractie Chantal Bouten gebruikt cookies om het gebruik van haar websites bij te houden en om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen, zodat je die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen. Cookies worden ook gebruikt om op basis van jouw gedrag op de website je via verschillende kanalen persoonlijke aanbiedingen te doen. Daarnaast kunnen sommige van onze social media functionaliteiten (zoals Facebook en Twitter) gebruik maken van cookies. Cookies worden niet gebruikt om je privégegevens van je computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Lees meer informatie over het gebruik van cookies in onze cookieverklaring.

2. Hoe lang bewaren wij je gegevens?
Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je je gegevens hebt verstrekt. Je kunt ons ook verzoeken je gegevens te verwijderen. Als je wilt weten welke gegevens Chiropractie Chantal Bouten over je heeft vastgelegd, dan kun je m.b.v. dit e-mailformulier hierover informatie opvragen.

3. Wie heeft toegang tot je gegevens?
Chiropractie Chantal Bouten kan je persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door de Chiropractie Chantal Bouten geselecteerd zijn ter uitvoering van haar diensten waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens de Chiropractie Chantal Bouten diensten te verlenen of algemene data-analyse uit te voeren. Denk hierbij aan een partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden. De Chiropractie Chantal Bouten zal je persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.

4. Hoe kan ik mijn gegevens inzien, verbeteren of verwijderen?
Als je wil weten welke gegevens de Chiropractie Chantal Bouten over je heeft vastgelegd en waarvoor we deze gebruiken, dan kun je m.b.v. dit e-mailformulier hierover informatie opvragen. Hier kun je ook een verzoek om verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens indienen.

5. Hoe zit het met de privacy van kinderen?
Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Wijzigingen
Het privacy statement van Chiropractie Chantal Bouten kan worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van het privacy statement op deze pagina aangeven. We raden je aan dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende Privacy statement op de hoogte bent.